خطرات استفاده از شربت ضدسرفه

پاییز است و فصل عطسه و سرفه. خیلی از افراد دچار سرماخوردگی می شوند درحالیکه باید سر کار هم بروند. اما جالب است بدانید که بسیاری از صاحبنظران تفاوتی بین دارو و مواد مخدر نمی دانند. بطور مثال اغلب شربت های ضد سرفه حاوی کدئین است. ماده ای که نه تنها خواب آور است بلکه موجب کندشدن واکنش و عکس العمل های بدن نیز می شود. اینگونه داروها حتی در بسیاری از افراد در موقعیت های خاصی موجب تاثیر منفی بر قوه بینایی نیز می شود.

ماده دیگری به نام افدرین نیز در اغلب شربت های ضد سرفه یافت می شود. این ماده برعکس کدئین ، تاثیر خواب آوری ندارد بلکه تحریک کننده است بنابراین وجود دو ماده با تاثیرات مختلف در اینگونه داروها موجب می شود فرد در موقعیت های دشوار، گیج شود.

بنابراین هرگونه افزایش دوز دارو یا مصرف خودسرانه و بی رویه داروها می تواند موجب محدودیت هایی در عملکرد و توانایی های افراد به ویژه هنگام رانندگی شود.

اغلب داروهای ضدسرفه، ضدعطسه و ضدسردرد موجب خواب آلودگی، خستگی و کندشدن واکنش های بدن می شود.

ترجمه شده از سایت ولت توسط سادات حسینی خواه

/ 0 نظر / 8 بازدید