کالا آزار

بیماری کالا آزار اغلب کودکان زیر پنج سال کشور را مبتلا می کند. کالا آزار به بیماری سالک -نوعی بیماری پوستی- شباهت دارد.  این دو بیماری توسط پشه خاکی به انسان منتقل می شود اما شکل آنها متفاوت است. معمولا ضایعات پوستی سالک، خوش خیم است اما در بیماری کالا آزار زخم های عمیق چرکی ایجاد می شود.   

کانون های بیماری کالاآزار در استان های خاصی مانند استان های اردبیل و فارس قرار دارد. : موارد ابتلا به بیماری کالاآزار در کشور بسیار محدود و معمولا کمتر از یکصد مورد در سال است. علامت مشخصه بیماری کالا آزار، بزرگی طحال و کبد است و میزان مرگ و میر آن نسبت به بیماری سالک بیشتر است.  

مخزن بیماری سالک پشه خاکی و رت ها -موش صحرایی- است و این بیماری اغلب در استان های ایلام، فارس، کرمان، گلستان و اصفهان مشاهده شده است. سال گذشته  (90)  ،    20 هزار مورد بیماری سالک در کشور، شناسایی و گزارش شده است.

 

 

/ 0 نظر / 125 بازدید