دخانیات و دکه های سیگار فروشی

دخانیات و دکه های سیگار فروشی

94.03.04/ معاون پیشگیری اداره کل سلامت شهرداری تهران گفت: متاسفانه 50 درصد درآمد دکه های مطبوعاتی از سیگارفروشی است؛ بنابراین نسبت به نفروختن این کالاخیلی مقاومت می کنند. رضا قهرمانی روز دوشنبه در نشست خبری هفته بدون دخانیات - چهارم تا 10 خرداد - اظهارداشت : در زمان حاضر یک هزار و 200 دکه روزنامه فروشی در تهران فعالیت می کنند.
وی رابطه شهرداری با دکه های مطبوعاتی را رابطه مالک و مستاجر عنوان کرد که اتفاقا در قرارداد فیمابین بر نفروختن سیگار تاکید شده است.
قهرمانی افزود:‌ فروش مواد دخانی در دکه ها مردود و غیرقانونی است که در این خصوص با مجامع صنفی و وزارت بهداشت برای مقابله با عرضه مواد دخانی در دکه های مطبوعاتی، جلساتی داشتیم.
وی افزود‌: دکه های مطبوعاتی برای نفروختن سیگار توافق هایی با شهرداری داشتند که به آن پایبند نبودند و ناچار شدیم در این زمینه به مراجع قانونی شکایت کنیم اما موفق نبودیم و حتی قوه قضاییه در این رابطه رای به محکومیت عوامل شهرداری برای پلمپ دکه های مطبوعاتی داد.
قهرمانی تصریح کرد: این امر نگران کننده است که طبق قانون به عنوان موجر نتوانستیم مفاد اجاره نامه خود را طلب کنیم.

/ 0 نظر / 22 بازدید