** تکمیل کمبودهای تجهیزات پزشکی

** تکمیل کمبودهای تجهیزات پزشکی
4 شهریور 94: معاون وزیر بهداشت گفت: بسیاری از مردم از کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها رنج می برند، بنابراین قرار است 15 هزار قلم تجهیزات پزشکی به بیمارستان ها افزوده شود که بخش عمده ای از آنها خریداری و تحویل شده است.
آقاجانی اعتبار در نظر گرفته شده برای این 15 هزار قلم تجهیزات پزشکی را 700 میلیارد تومان عنوان کرد.
وی افزود: همچنین بازسازی فضای فیزیکی بیمارستان ها امسال در 700 هزار متر مربع انجام خواهد شد.
معاون وزیر بهداشت یادآور شد: کنترل هزینه های درمانی نیز از اولویت خاصی برخوردار است و باید برنامه های جدی در این زمینه داشته باشیم که یکی از مهم ترین زمینه های آن داشتن راهنماهای بالینی است.

/ 0 نظر / 28 بازدید