منافع اقتصادی مانعی برای عرضه کنندگان دخانیات

منافع اقتصادی مانعی برای عرضه کنندگان دخانیات

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هنگامی که منافع اقتصادی عده ای در خطر باشد ، مبارزه با مصرف دخانیات ، سخت و مانع از برخورد با عرضه کنندگان آن می شود.

علی اکبر سیاری روز یکشنبه در حاشیه همایش هفته بدون دخانیات - 4 تا 10 خرداد ماه - در جمع خبرنگاران افزود: بیش از 30 جلسه برای مبارزه با مصرف دخانیات در زمان خود من تشکیل شده است اما مشکلی که وجود دارد این است که باید با دستگاه های مختلفی به تفاهم برسیم.
وی خاطرنشان کرد: منافع اقتصادی عده ای نیز با کنترل مصرف سیگار در خطر است.
سیاری ادامه داد:در یک سیستم بی نظم فقط یک عامل کنترل نمی شود؛ هنگامی که در کشور ، بیکاری ، زیاد است و می خواهیم با مغازه ای که قلیان عرضه می کند یا شرکت تولید کننده دخانیات برخورد کنیم ، نخستین مدافعان آنها افرادی هستند که مخالف بیکاری هستند.
وی ادامه داد: از طرفی ، همچنین عده ای هم معتقد هستند که با کنترل مصرف سیگار ، مصرف الکل و مواد مخدر در کشور افزایش می یابد.
معاون وزیر بهداشت گفت: پایش وضعیت شیوع مصرف دخانیات، حفاظت از افراد در برابر تماس با دود محیط دخانیات ، کمک به افراد برای ترک دخانیات، هشدار در مورد خطرات مصرف دخانیات، اجرای ممنوعیت جامع تبلیغ، ترویج و حمایت از دخانیات و افزایش مالیات مواد دخانی، 6 راهبرد کلیدی برای مبارزه با دخانیات به شمار می روند.
سیاری افزود: ثابت شده است که با افزایش قیمت سیگار، میزان مصرف آن کاهش می یابد؛ طبق مطالعات انجام شده ، شروع سن مصرف 90 درصد سیگاری ها، کمتر از 18 سالگی بوده است بنابراین باید در این زمینه قانون داشته باشیم.
وی ادامه داد:‌ طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت این است که تا 70 درصد قیمت خرده فروشی سیگار ، مالیات گرفته شود این در حالی است که در ایران 11 درصد قیمت خرده فروشی سیگار، مالیات اخذ می شود ؛ این رقم در ترکیه به 80 تا 85 درصد قیمت سیگار می رسد.

**افزایش مصرف سیگار در دختران
این مقام مسوول در وزارت بهداشت در ادامه به افزایش مصرف سیگار بین دختران اشاره کرد و اظهارداشت: طبق دو مطالعه انجام شده در سال های 82 و 86 ، میزان مصرف سیگار در دختران افزایش داشته است.
سیاری یادآور شد: متوسط قاچاق مواد دخانی در دنیا 40 درصد میزان مصرف دخانیات است؛ در کشورهای با درآمد بالا ، میانگین درصد بازار سیگار غیر قانونی 9.8 درصد و قیمت هر پاکت سیگار 4.89 دلار است.
وی افزود: همچنین در کشورهای با درآمد متوسط -که ایران نیز از جمله آنها است-، میانگین درصد بازار سیگار غیرقانونی 11.8 درصد و قیمت هر پاکت سیگار 1.89 دلار و در کشورهای با درآمد پایین، میانگین درصد بازار سیگار غیرقانونی 16.8 درصد و قیمت هر پاکت سیگار 1.13 دلار است.

/ 0 نظر / 23 بازدید