راه اندازی مراکز ترک دخانیات

راه اندازی مراکز ترک دخانیات

(16 خرداد 94) مسوول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات گفت: تا پایان سال جاری، دست کم یک مرکز مشاوره و ترک دخانیات در همه شهرستان های کشور راه اندازی می شود. خدیجه محصلی افزود: مراکز ترک دخانیات، معمولا خدمات پیشگیری و ترک مصرف دخانیات را به خانواده ها و متقاضیان ترک ارائه می دهند و دوره های آموزشی خاصی برای آنان برگزار می کنند.
وی ادامه داد: اگر میزان وابستگی فرد به دخانیات کم باشد، برای ترک از مشاوره و گروه درمانی و دوره های آموزشی استفاده می شود.
محصلی به وجود کارشناس بهداشتی، روان و بیماری ها و پزشک در مراکز ترک دخانیات اشاره کرد و گفت: ابتدا میزان وابستگی فرد به دخانیات در این مراکز سنجیده می شود و اگر وابستگی فرد به مواد دخانی زیاد باشد از جایگزین نیکوتین یعنی آدامس نیکورس و اخیرا نیز از قرص ولبان استفاده می شود.
مسوول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات خاطرنشان کرد: داروهای ترک دخانیات را بیمه پوشش داده و خدمات مشاوره ای آن نیز رایگان است.
محصلی در پاسخ به این سووال که چند نفر از مراجعه کنندگان به این مراکز تاکنون مصرف دخانیات را ترک کرده اند، گفت: طبق بررسی های سال 92 از مراکز مشاوره ترک دخانیات، حدود 50 درصد متقاضیان ترک دخانیات تا پایان یک ماه، آموزش های ترک را ادامه دادند.
وی افزود: وضعیت ترک دخانیات متقاضیان تا یک سال پیگیری می شود و مشخص شد که 17.5 درصد مراجعه کنندگان به مراکز ترک دخانیات تا پایان یک سال، بطور کامل ترک کرده اند یا اینکه تعداد مصرف آنان در روز کاهش یافته است.
محصلی تصریح کرد: این آمار در حد خوب است زیرا در کشورها غربی معمولا تا پایان یک سال، 12 درصد مراجعه کنندگان به مراکز ترک دخانیات در ترک باقی می مانند.
وی یادآور شد: راه اندازی مراکز ترک دخانیات از سال 82 در کشور آغاز شد و اکنون 70 مرکز مشاوره ترک دخانیات در سیستم بهداشتی در سراسر کشور وجود داشته و بخش خصوصی نیز در کنار آن فعالیت دارد.
بنا به این گزارش ، اکنون هفت میلیون و 300 هزار نفر در کشور بطور مستقیم و سه برابر این جمعیت نیز بطور غیرمستقیم با دود سیگار مواجه هستند که این افراد 20 تا 30 سال کمتر از سایر مردم عمر می کنند.
همچنین سالانه 65 هزار نفر در کشور بر اثر مصرف سیگار جان خود را از دست می دهند.

/ 0 نظر / 23 بازدید