داروی بیماران خاص/ام اس

داروی بیماران خاص/ام اس
4 شهریور 94:** 83 درصد مبتلایان ام اس داروی ایرانی مصرف می کنند
رییس سازمان غذا و دارو گفت: در زمان حاضر 30 هزار مبتلا به بیماری ام.اس. در کشور تحت درمان های پیشرفته ام اس هستند که 83 درصد آنان داروی ایرانی و بقیه داروی خارجی مصرف می کنند.
وی یادآور شد: هر سال تعداد بیمارانی که از داروی ایرانی استفاده می کنند بیشتر می شود و به بیماران نیز اطمینان می دهیم که در خصوص کیفیت داروهای ایرانی نگرانی نداشته باشند.

/ 0 نظر / 25 بازدید