مبارزه با قلیان در سفره خانه های تهران

مبارزه با قلیان در سفره خانه های تهران

4 خرداد 94/ معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از برخورد جدی با عرضه مواد دخانی در شهر تهران خبر داد و گفت: اولویت مبارزه با عرضه مواد دخانی در شهر تهران با رستوران ها، کافی شاپ ها، دیزی سراها و سفره خانه ها است. شهنام عرشی روز دوشنبه در نشست خبری هفته بدون دخانیات - چهارم تا دهم خرداد - افزود: عرضه و مصرف قلیان در جمعیت به ویژه بین زنان افزایش پیدا کرده است؛ اغلب ، دانشجویان و جوانان به سفره خانه های سنتی می روند.
وی خاطرنشان کرد: تحقیقات اولیه نشان می دهد سفره خانه ها نقش زیادی در شیوع ناهنجاری مصرف قلیان بین زنان دارد.
وی ادامه داد: در سطح استان تهران ، 400 قهوه‌خانه و 170 باب محل عرضه مواد دخانی وجود دارد که 300 قهوه‌خانه و یکصد باب دیزی‌سرا و مراکز غیرمجاز عرضه مواد دخانی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قرار دارد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: هماهنگی هایی با دادسرا و نیروی انتظامی برای برخورد با عرضه کنندگان مواد دخانی انجام داده ایم اما از یک سو ما اماکن عرضه کننده مواد دخانی را پلمپ می کنیم و از سوی دیگر این اماکن دوباره باز می شوند بطوریکه برخی رستوران ها را تا 15 بار بسته ایم و آنان دوباره در محل کار خود را باز کرده اند.
عرشی تصریح کرد: با میلیون ها تومان درآمد روزانه این رستوران ها روبرو هستیم؛ 80 درصد درآمد آنها از عرضه قلیان تامین می شود بنابراین از انواع روش های قانونی و غیرقانونی و دور زدن قانون استفاده می کنند تا به کار خود ادامه دهند.
وی ادامه داد: 63 مورد تعطیلی اماکن عرضه کننده مواد دخانی را قبل از نوروز داشتیم که دوباره در محل های کار خود را باز کرده اند.
وی یادآور شد: ده ها هزار امکنه عرضه کننده مواد دخانی در شهر تهران وجود دارد اما کمتر از یکصد نفر نیروی بازرسی داریم که تمام موارد بهداشتی اعم از بهداشت محیط و غذا را باید انجام دهند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درخصوص عرضه دخانیات در شمیرانات و دربند گفت: به طور مقطعی با همکاری نیروی انتظامی ، برخوردهایی با عرضه کنندگان دخانیات در این مناطق انجام گرفته اما وقتی نیروهای مستقر در منطقه رفته اند، عرضه کنندگان مواد دخانی دوباره به کار خود ادامه داده اند که نشان می دهد کارهای مقطعی ، پایدار نخواهد بود بنابراین امسال بیشتر در زمینه تثبیت جلوگیری از عرضه مواد دخانی، کار خواهیم کرد.

/ 0 نظر / 23 بازدید