فوندوس

فوندوس fundus

فوندوس یک اصطلاح آناتومیک است که به بخشی از ارگانی که مقابل دهانه قرار دارد اشاره دارد. عمق و انتهای هر عضو مجوفی -میان تهی-

فوندوس به معنای محلی که تو رفته و گود است. عمیق ترین سطح هر عضو.

تعریف فوندوس در ارگان های مختلف بدن در پزشکی تفاوت دارد بطور مثال فوندوس در چشم پزشکی عبارت است از داخل کره چشم- محلی که از طریق مردمک می توان آن را دید شامل عروق و لکه زرد.

مثال ها: فوندوس معده - فوندوس کیسه صفرا- فوندوس رحم- فوندوس چشم

فوندوس دوربین برای عکسبرداری از داخل چشم

فوندوس مثانه- فوندوس مغز

 

/ 0 نظر / 119 بازدید