ژن دوپینگ

ژن دوپینگ
حقه نامرئی در رکوردهای ورزشی
150 آزمایشگر در لندن پنج هزار نمونه دوپینگ از شرکت کنندگان در المپیک را آزمایش کردند اما نتوانستند ژن دوپینگ -دستکاری ژن برای دوپینگ کردن- را کشف کنند.
دختر 16 ساله چینی شناگران را در المپیک لندن پشت سر گذاشت و رکورد جدیدی زد. جهان شگفت زده شد: یک پدیده یا دوپینگ کامل؟
آیا دستکاری ژنی اتفاق افتاده است که محققان نتوانستند آن را کشف کنند.
سریع تر، بالاتر یا ... - هر کسی که رکوردها را بشکند به عنوان قهرمان خوشحال می شود اما چنین فردی ، این روزها در مظان دوپینگ قرار می گیرد.
برجسته یا بهتر بودن ناگهانی و مداوم این شک را ایجاد می کند که چگونه فرد به چنین جایگاهی دست یافته است.
موضوع دوپینگ همواره حتی برای برندگان مدال طلا، مطرح است. "یه شی ون" چینی. محققان در آزمایش های آنتی دوپینگ او، چیزی پیدا نکردند. وقتی محققان چیزی پیدا نکنند این امکان مطرح می شود که دوپینگ به شکل ماهرانه ای انجام شده است. و روش های غیرقانونی دوپینگ یک قدم از محققان جلوتر است.
مسابقه دهندگان در آینده شانس های بهتری برای دوپینگ با دستکاری کردن ژن ها خواهند داشت: ژن دوپینگ. بطور مثال با دستکاری ژن ها، بدن می تواند خودش هورمون های افزایش کارایی را تولید کند. چیزی که تاکنون غیرممکن بوده است و تست های مدرن دوپینگ نتوانسته آنها را تشخیص دهد.
تغیر ژنوم ها هرچند پرهزینه و خطرناک است اما تشخیص آن دشوار خواهد بود.

/ 0 نظر / 8 بازدید