هود بیولوژیکی

هود بیولوژیکی یا biological hood

نوعی دستگاه آزمایشگاهی برای حفاظت کاربران در برابر آلودگی باکتری ها

این نوع هود افراد و محیط زیست را در برابر عوامل خطرساز محافظت می نماید.

کار کردن با باکتری ها در فضای آزمایشگاهی خطرناک است برای کار کردن با این باکتری ها، پرسنل باید کار خود را زیر یک محفظه موسوم به کابینت انجام دهند، این فضا یک فضای بسته است که دارای فشار هوا و هواکش می باشد.

کابینت ایمنی زیستی (BSC) : کار تهویه فضای آزمایشگاه را برعهده دارد.

این دستگاه ها برای محافظت پرسنل آزمایشگاهی و محیط اطراف از پاتوژن (عوامل بیماری زا- بیمارگرها) هستند.

هود ، هوا را از وجود باکتری ها و ویروس ها تخلیه می کند.

/ 0 نظر / 102 بازدید