نسخه پیچ ها و تحویل داروهای اشتباهی، خطایی توجیه ناپذیر

یکی از بیماران در این رابطه می گوید: برای تحویل آمپول هایم به داروخانه رفتم و پس از دریافت دارو برای تزریق آمپول به درمانگاه مراجعه کردم اما آنجا پرستار تزریقات متوجه اشتباه نسخه پیچ داروخانه شد که آمپول اشتباهی را به من تحویل داده بود.

"پیمان محمدی" می افزاید: آمپول ها را به داروخانه بردم و نسخه پیچ متوجه اشتباه خود شد اما اگر آمپول ها را تزریق می کردم معلوم نبود دچار چه عوارضی می شدم.

یکی دیگر از بیماران نیز می گوید: در مراجعه به یک داروخانه، نسخه پیچ به جای ˈدیکلوفناک سدیمˈ به من داروی ˈایندومتاسینˈ داد که با مصرف آن دچار حساسیت های پوستی و کهیر شدم.

"پرهام شریفی" ادامه می دهد: داروخانه ها در صورت استفاده از داروهای مشابه باید بیماران را مطلع یا حداقل عوارض استفاده از دارو را به بیماران ارایه کنند.

"مریم رفیعی" یکی دیگر از بیماران نیز به خبرنگار ایرنا می گوید: در مراجعه به یک داروخانه، متصدی داروخانه به جای هیدرالازین Hydralazine (داروی پرفشاری خون) داروی هیدروکسیزین Hydroxyzine به من داد که به موقع متوجه شدم و داروی اشتباه را مصرف نکردم.

این خطاهای دارویی درحالی به وقوع می پیوندد که داروسازان وظیفه مهم نظارت بر داروهای مصرفی و ارایه توضیحات لازم در مورد اقدامات جانبی داروها را برعهده دارند و تعرفه ای نیز بابت آن از مراجعه کنندگان به داروخانه ها اخذ می شود اما به نظر می رسد برخی از آنان نه تنها این وظیفه را رعایت نمی کنند بلکه داروی اشتباهی نیز به بیماران تحویل می دهند.

هر چند خطاهای خدمات دارویی بسیار کم است اما همان اندازه کم هم می تواند خطرناک باشد و توجیه پذیر نیست.**مسوول فنی در داروخانه، پاسخگوی هرگونه اشتباه در تحویل دارو

مسوول رسیدگی به تخلفات دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران می گوید: مسوول فنی در داروخانه پاسخگوی هر گونه اشتباه در تحویل دارو بوده و بطور قطع ارایه هرگونه خدمات دارویی و عرضه دارو با توجه به قانون و مقررات منوط به حضور مسوول فنی داروخانه است.

دکتر "امیر رامهرمزی" با اشاره به نقش مسوول فنی داروخانه در کاهش خطاهای دارویی می افزاید: اگر مسوول فنی داروخانه به هر دلیل امکان حضور در داروخانه ندارد ، آن داروخانه باید با نصب یک تابلو به مراجعان خود اعلام کند که از نسخه پیچی و ارایه دارو معذور است.

وی تاکید می کند: تحویل دارو توسط هر شخصی غیر از مسوول فنی داروخانه امکان پذیر نیست و تخلف محسوب می شود و مراجعه کننده می تواند شکایت کند.**تکنسین های آموزش دیده مجاز به تحویل دارو نیستند

مسوول رسیدگی به تخلفات دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران می گوید: تکنسین های آموزش دیده مجاز به ارایه خدمات دارویی نیستند و حتی اجازه ندارند به بیمار بگویند این دارو برای چه بیماری خوب است. اینگونه تکنسین ها در آموزش ها فقط با نسخه خوانی و قیمت زدن آشنا می شوند اما داروساز مسوول فنی باید داروهای بیماران را تحویل دهد. خطا و اشتباه در ارایه خدمات و تحویل دارو به بیمار جرم بوده و قابل پیگرد است و اگر سهوی هم باشد نظام پزشکی به آن رسیدگی می کند.**نسخه های ناخوانا زمینه ساز وقوع اشتباه در خدمات تحویل دارو

کارشناسان دارویی، دلایل مختلفی را برای احتمال وقوع اشتباه در نسخه پیچی داروها عنوان می کنند که نسخه های بدخط یکی از آنها است.

نسخه بسیاری از پزشکان از سوی افراد عادی قابل خواندن نیست و این امر گاهی حتی داروسازان را گمراه می کند.

اسامی مشابه به هم در دنیای دارویی زیاد است و خواندن اشتباه یک حرف هم می تواند داروساز را به اشتباه بیاندازد.

برخی از آمارهای غیر رسمی حکایت از آن دارد که نسخه پیچ ها گاهی داروها را ۱۰ تا ۱۵ درصد و حتی ۲۰ درصد اشتباه به مردم، تحویل می دهند.

برخی از کارشناسان نظام دارویی کشور، محدود شدن تعداد نسخه های هر داروخانه و پایش مداوم داروخانه ها را از مهم ترین راهکارهای کاهش خطا در تحویل داروها عنوان می کنند.

/ 0 نظر / 12 بازدید