تعرفه های خدمات پرستاری به شورای عالی بیمه رفت

تعرفه های خدمات پرستاری به شورای عالی بیمه رفت

10 مرداد 94: شمس الدین شمس عضو شورای عالی نظام پرستاری گفت:تعرفه های خدمات پرستاری با پیگیری ها، مذاکرات و نشست های سازمان نظام پرستاری به طور کامل برای تصویب نهایی از وزارت بهداشت به شورای عالی بیمه رفت و اکنون نوبت شورای عالی بیمه است که به قانون مصوب مجلس و خواسته پرستاران احترام گذاشته و زمینه اجرای این قانون را فراهم کند. وی تاکید کرد: اجرای تعرفه های خدمات پرستاری در مرحله اول منافع مردم، ارتقای کیفیت خدمات پرستاری، استاندارد سازی خدمات پرستاری را در پی دارد و در مرحله بعد نظام سلامت و در گام آخر جامعه پرستاری منتفع می شود.

/ 0 نظر / 26 بازدید