آغاز احصای شاخص های حوزه سالمندی در کشور

آغاز احصای شاخص های حوزه سالمندی در کشور

26 مرداد 94: رییس سازمان بهزیستی کشور، از آغاز احصای شاخص های حوزه سالمندی در کشور خبر داد و گفت: از سال 70 تا 90، هزینه بیمارهای سالمندان در کشور 6 تا 7 برابر شده است. انوشیروان محسنی بندپی روز دوشنبه در نشست تخصصی نقد و بررسی قوانین حوزه سالمندی در برنامه ششم توسعه افزود: ایران از جمله کشورهایی است که شاخص های حوزه سالمندی را احصا نکرده در حالیکه این امر نیازی به قانون ندارد.
وی یادآور شد: تاکنون 82 کشور شاخص های حوزه سالمندان را احصا کرده اند و ما نیز اکنون در حال احصا این شاخص ها از جمله وضعیت سلامت و درآمد سالمندان هستیم.
رییس سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: اقدام دیگر در حوزه سالمندان که نیاز به قانون ندارد، تهیه سند راهبردی سالمندان است که این امر انجام شده اما وزارت بهداشت یک سند و سازمان بهریستی نیز سندی دیگر برای آن تهیه کرده و اگر نتوانیم در مورد این دو سند به تفاهم برسیم نتیجه بخش نخواهد بود.
محسنی بندپی تاکید کرد: باید کارگروهی متشکل از اعضای وزارت بهداشت و بهزیستی تشکیل شود که این دو سند را تلفیق کرده و یک سند را منتشر و اجرا کنیم.
وی تصریح کرد: همیشه به علت تعصب برخی کارشناسان، بسیاری از وزرا و روسا دچار مشکل شده اند، بنابراین باید نقطه نظرات علمی را به عنوان نقشه راه خود قرار دهیم.
محسنی بندپی افزود: انتظار داریم دولت در برنامه ششم توسعه سالمندان را به عنوان موضوع خاص در نظر بگیرد.
وی یادآور شد: اکنون هشت میلیون سالمند در کشور وجود دارد و در سال 2015، 25 درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد.

/ 0 نظر / 27 بازدید