مکمل های قاچاق در ورزشگاه ها

مکمل های قاچاق در ورزشگاه ها

31 مرداد 94: رییس سازمان غذا و دارو گفت: تمام مکمل های عرضه شده خارج از داروخانه ها غیرمجاز هستند و مردم به این مکمل ها اعتماد نکنند. رسول دیناروند افزود: هر مکملی که خارج از محیط داروخانه به فروش برسد به معنای غیرمجاز است و بسیاری از این مکمل های غیرمجاز آلوده به هورمون و مواد خطرناک برای سلامت هستند.
وی تصریح کرد: سازمان غذا ودارو به عرضه مکمل ها در داروخانه ها نظارت دارد ؛ بنابراین فرآورده غیرمجاز در داروخانه ها عرضه نخواهد شد اما نمی توانیم بر عرضه مکمل ها در عطاری و فروشگاه و سوپرمارکت، نظارت کنیم.
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اضافه کرد: بطور مرتب گزارش هایی از عرضه غیرمجاز مکمل ها به دست ما می رسد؛ ضمن اینکه این گزارش ها هر سه ماه یک بار ارایه می شود.
رییس سازمان غذا و دارو گفت: هرچند مکمل ها جزو فرآورده هایی به شمار می آیند که به تجویز پزشک نیازی ندارند اما مصرف آن ها حتما باید تحت نظر پزشک باشد؛ به ویژه به ورزشکاران توصیه می کنیم که مکمل ها را تحت نظر پزشک مصرف کنند تا آسیبی به آنان وارد نشود.
دیناروند خاطرنشان کرد: به تمام داروخانه ها بخشنامه شده است که باید عرضه کنندگان غیرمجاز مکمل ها را معرفی کنند تا از طریق مراجع قضایی با آنان برخورد شود.
وی یادآور شد: سهم مکمل های غذایی، پنج درصد بازار سلامت هم نیست اما رشد آن ها زیاد است و مطمئنا در سال های آینده سهم بیشتری دارند.
رییس سازمان غذا و دارو اظهار داشت: متاسفانه چون بخشی از مکمل ها به صورت قاچاق وارد ورزشگاه ها می شود نگران سلامت در این حوزه هستیم؛ عمدتا مکمل هایی که به صورت غیرمجاز وارد ورزشگاه می شوند آلودگی دارند و پاسخ آزمایش های دوپینگ آن ها نیز مثبت می شود.
دیناروند تاکید کرد: افراط در مصرف برخی مکمل ها عوارض جانبی به همراه دارد اما استفاده از مکمل های غیرمجاز به خاطرداشتن مواد خطرناک برای سلامت واقعا مضر است بنابراین باید تحت نظر مصرف شود.
وی یادآور شد: مکمل های تحت نظارت سازمان غذا و دارو فقط کمی بیشتر از 50 درصد ظرفیت بازار را در اختیار دارد و بقیه مربوط به فرآورده های غیرمجاز است.

/ 0 نظر / 26 بازدید