برنامه ملی رشد و تکامل همه جانبه کودک

برنامه ملی رشد و تکامل همه جانبه کودک

رییس اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اجرای برنامه ملی رشد و تکامل همه جانبه کودک یکی از دو اولویت خاص این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه است. حامد برکاتی افزود: در اجرای این برنامه به کودکان اولویت داده شده و تکامل همه جانبه آنان موردنظر قرار گرفته است.
وی با اشاره به تدوین سند و برنامه ملی رشد و تکامل همه جانبه کودک ادامه داد: در نظر است این برنامه ملی به صورت آزمایشی تا پایان امسال در یکی از شهرستان های کشور اجرا شود.
وی خاطرنشان کرد: اجرای برنامه ملی رشد و تکامل همه جانبه کودک یکی از دو اولویت خاص وزارت بهداشت در برنامه ششم توسعه بوده و این برنامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام شده است.
رییس اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت، تصریح کرد: اجرای برنامه ملی رشد و تکامل همه جانبه کودک ، بسیار زمان بر بوده و 20 سال طول می کشد.
برکاتی یادآور شد: مطابق این برنامه باید به ارتقای شاخص های سلامت جسمی،روانی، اجتماعی و معنوی و تمام ابعاد تکاملی کودکان کشور دست یافت.
وی اضافه کرد: براساس مستندات علمی، شخصیت کودک تا سن هشت سالگی شکل می‌گیرد و تا سه سالگی بهترین سنی است که کودک می تواند رشد کند بنابراین اگر می خواهیم نسل بعدی بانشاط، مولد و باهوش باشد باید به رشد و تکامل همه جانبه او در سنین کودکی توجه کرد.
وی تاکید کرد: بی تردید انسان سالم ، سرمایه اجتماعی و عامل اصلی ایجاد توسعه پایدار است.

/ 0 نظر / 25 بازدید