لکنت زبانی

دکتر 'محمدتقی جغتایی' متخصص علوم اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران: لکنت شایع ترین اختلال گفتاری است. این بیماری بویژه در کودکان با تشخیص به موقع قابل درمان است.

علوم گفتاری حوزه پیچیده ای است که اختلالات زبانی و گفتاری را دربرمی گیرد و کار کردن در این حوزه بسیار دشوار است. منشا عضلاتی که در گفتار و کلام نقش دارند با منشا دیگر اعضای بدن فرق دارد.

ﻟﮑﻨﺖ با منشا عصبی ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻔﺘﺎر ﺷﺎﻣﻞ اﻋﺼﺎب و ﻋﻀﻼت ﻧﯿﺴﺖ.

لکنت زبان یک اختلال در بیان الفاظ است که با تکرارها و تطویل های غیر ارادی صدا دار یا بی صدا هنگام سخن گفتن مشخص می شود.

××××××××××××××××

دکتر "فریبا یادگاری" نخستین متخصص دکترای گفتار درمانی در کشور و مدیر گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی : دستگاه های لکنت شکن فقط یک ابزار کمکی به شمار می روند و به تنهایی نقشی در درمان لکنت ندارند. هنگام صحبت با این دستگاه ها، صدا با چند ثانیه تاخیر به گوش می رسد بنابراین فرد بیمار می تواند در همان لحظه، روان صحبت کند اما وقتی دستگاه از گوش برداشته شود دوباره لکنت شخص بازمی گردد.

بهترین روش پیشنهادی ما درمان لکنت و"گفتار درمانی" توسط متخصصان مربوطه است.
لکنت ، نوعی اختلال روانی گفتار است که طی آن کشش، مکث و تکرار کلمات و نیز زمان ادای گفتار افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه درمان لکنت، کار پیچیده ای است که به تبحرخاص به ویژه در بزرگسالان، نیاز دارد، گفت: زمان متوسط گفتار درمانی شش تا 9 ماه است.
برای درمان در طی مدت یاد شده مراجعه شخص برای یک تا دو جلسه در هفته کافی است . درمان نباید قطع شود چرا که گفتار درمانی نیاز به عزم و اراده دارد .
ابزارهایی مانند لکنت شکن و نرم افزارهای درمان لکنت اگرچه در روند درمان این نوع مشکل می توانند نقش داشته باشند اما باید این گونه ابزار کمکی ازسوی متخصصان خبره و به صورت صحیح بهره برد.

مدیر گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بر لزوم تصحیح گفتار اشتباه کودکان تاکید کرد و گفت: والدین باید مراقب شیرین زبانی کودکان خود باشند و با تشویق آنان موجب ماندگاری ادای تلفظ اشتباه کلمات نشوند.

 

لازم است والدیندر مورد رشد گفتار و زبان کودکان به آگاهی هایی دست یابند از جمله آن که هنگام زبانباز کردن کودک ، برخی خانواده ها درست ادا نکردن کلمات کودکان را به حساب شیرینزبانی او می گذارند.  

برخی خانواده ها به دلیل علاقه به کودک و سخنان او ، الگوی اشتباهصحبت کردن در کودکان را تقویت می کنند.

 

این درحالی است که کودکان نیازمند الگوهای صحیحگفتاری هستند؛ از این رو والدین باید به تدریج اشکالات تولید صدا در کودک را باالگوهای مناسب، اصلاح کنند.

 

چنانچه نیمکره چپ مغز آسیب ببیند، بیشتر امکان بروز آسیب های زبانی وجود دارد اما ضایعات نیمکره راست مغز نیز می تواند در کاربردهای زبانی و روابط اجتماعی فرد، اختلال ایجاد کند.

کرد بطور میانگین 6 تا 10 درصد افراد جهان به اختلالات گفتاری و زبانی به دلایل گوناگون مبتلا می شوند.

افراد عقب مانده ذهنی، کودکان دارای سندرم های نافذ رشد مانند اوتیسم، کم شنوایان و ناشنوایان، افراد دچار ضایعات مغزی و ضربه مغزی و کودکان نارس بیش از سایر افراد در معرض ابتلا به اختلالات گفتاری و زبانی قرار دارند.

معالجه نشدن لکنت در برخی افراد منجر به بروز علایم رفتاری ثانویه مانند پلک زدن و دست کوبیدن، می شود.

طبق آمار جهانی، 7/0 تا یک درصد جمعیت جهان به بیماری لکنت، مبتلا هستند. پسران چهار برابر بیش از دختران به بیماری لکنت زبانی، دچار می شوند. علل ایجاد لکنت، ناشناخته است.

با این وجود عللی مانند علل خانوادگی و ژنتیکی، یادگیری ، روانشناختی، زبانشناختی و عصب شناختی -مانند ضربه فیزیکی- از جمله علل بروز لکنت، معرفی شده اند اما کاملا تایید نشده اند.

ترس ناگهانی و ضربه عاطفی نیز می تواند موجب بروز لکنت شود ؛ لکنت گاهی تدریجی و گاهی بطور ناگهانی بروز پیدا می کند. اساس درمان های لکنت، درمانی های حرکتی ، نگرشی ، زبانی ، شناختی و رفتاری است.

معرفی کتاب درباره لکنت:

موفقیت ها و شکست ها در درمان لکنت ترجمه دکتر فریبا یادگاری از انتشارات رشد.

این کتاب درباره موفقیت ها و شکست ها در درمان لکنت است.

/ 0 نظر / 13 بازدید