نظام آموزش سلامت در مدارس

نظام آموزش سلامت در مدارس

4 خرداد 94/ سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از راه اندازی نظام آموزش سلامت در مدارس طی سال جاری خبر داد. شهرام رفیعی فر روز دوشنبه در نشست خبری هفته بدون دخانیات - چهارم تا 10 خرداد - افزود: در اجرای این برنامه با همکاری آموزش و پرورش، شش رفتار پرخطر دانش آموزان از جمله دخانیات و خشونت بررسی می شود.
وی خاطرنشان کرد: برای اجرای نظام جامع سلامت در مدارس کشور، 12 کروکولوم (متون آموزشی) تدوین شده است.

/ 0 نظر / 26 بازدید