یک پزشک برای هزار نفر

یک پزشک برای هزار نفر

در دولت یازدهم برای نخستین بار سلامت جزو اولویت های پنج گانه کشور قرار گرفت و با روشن شدن چراغ طرح تحول نظام سلامت، بارقه امیدی برای بهبود وضعیت سلامت کشور ایجاد شده است.
طی این سال ها نیز گام های اساسی در پیشرفت به سوی استقلال کشور، وابستگی به حضور پزشکان بیگانه در کشور را برطرف کرد و سال هاست آوازه پزشکان متبحر ایرانی در جای جای گیتی شنیده می شود.
اما تفاوت های چشمگیری در مورد تشکیلات سلامت و تعداد پزشکان در ایران با کشورهای توسعه یافته وجود دارد چنانکه کمیت کادر درمان کشور، نشان دهنده فاصله ما با شرایط مطلوب و شرایط کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منطقه است.
بدیهی است این کمیت محدود در نحوه توزیع ملی و امکان برقراری عدالت در دسترسی به پزشک، پرستار و ماما تاثیرگذار است.
بخش سلامت با توجه به گستردگی خدمات و اهمیت اهداف برای دستیابی هرچه بیشتر به پوشش همگانی سلامت و عدالت اجتماعی، نیازمند تربیت و توزیع مناسب نیروی انسانی در تمام گستره مکانی و زمانی مورد نیاز افراد جامعه است.
براساس اطلاعات کتاب حوزه سلامت در دولت یازدهم، شاخص تراکم پزشک در ایران 1.28 به ازای هر یکهزار نفر جمعیت است که این رقم در کشورهای همسایه در نقشه چشم انداز با آنها مقایسه می شویم چندان مناسب نیست.
شاخص تراکم پزشک به ازای هر یکهزار نفر جمعیت در افغانستان 0.2، در سوریه 1.5، در ترکیه 1.7، در عمان 2.2، در اردن 2.6، در مصر 2.8، در لبنان 3.2،‌ در آذربایجان 3.4، در ترکمنستان 4.2، در گرجستان 4.3 و در قطر 7.74 است.
شاخص تراکم پرستار و ماما نیز در ایران به ازای هر یکهزار نفر جمعیت 1.4،‌ در ترکیه 2.4 ، در قطر 11.9 و در ازبکستان 12 است.

** راهکار وزیر بهداشت برای رفع کمبود متخصص و پرستار در کشور
براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، اکنون بخش بهداشت و درمان با کمبود یکهزار و 800 پزشک متخصص در مناطق محروم کشور و همچنین تعداد زیادی پرستار روبرو بوده که دسترسی عادلانه مردم را به خدمات درمانی کشور با مشکل مواجه کرده است.
همچنین اکنون 140 هزار پرستار در 750 بیمارستان کشور فعالیت دارند که با توجه به جمعیت، تعداد پزشکان و تخت های بستری کافی نبوده و حداقل باید به دو برابر ظرفیت کنونی افزایش یابد.
این به آن معنا است که براساس آمارهای اعلام شده، میانگین تعداد پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی در کشور، اکنون هفت دهم است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش از این در این باره به خبرنگار ایرنا گفته بود که باید به بخش خصوصی اجازه دهیم، برای رفع کمبود متخصص در کشور وارد عمل شود.
دکتر سیدحسن هاشمی افزود: رفع کمبود تخصص در کشور به سرعت برطرف نمی شود و نیاز به زمان دارد؛ برای رفع کمبود متخصص نمی توانیم متخصص از خارج کشور وارد کنیم، بلکه باید مشوق هایی برای آنان قرار دهیم تا آنان با انگیزه در مناطق محروم کار کنند.
وی اخیرا از جذب یکهزار و 500 پزشک متخصص بومی در مناطق محروم در سالجاری خبر داده است.
هاشمی درباره کمبود پرستار نیز گفت: همراهان بیمار گاهی مجبورند کار حمل و نقل ویلچر یا برانکاد بیمار را انجام داده یا شب ها بر بالین او بمانند. گاهی به ازای 13 تخت فقط یک پرستار داریم.
وزیر بهداشت افزود: به دانشگاه های علوم پزشکی کشور اجازه داده شد تا حدود 16 هزار پرستار در قالب نیروهای شرکتی جذب کنند که به برخی دلایل فقط حدود چهار هزار پرستار از این طریق جذب شد.
هاشمی خاطرنشان کرد: شرکتی برای استخدام نیروهای شرکتی در هیات امنای وزارت بهداشت ثبت شده و تا پایان امسال 10 هزار نیروی بهیار تربیت می شود.
به هرحال برای رفع کمبود متخصص و پرستار در کشور، طرح های «حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم» در قالب طرح تحول نظام سلامت و استفاده از دانشجویان پرستاری در بالین در حال اجرا است.

/ 0 نظر / 26 بازدید