خدمات پاراکلینیک و آزمایشگاهی و پول هایی که از جیب مردم می رود

خدمات پاراکلینیک و آزمایشگاهی و پول هایی که از جیب مردم می رود

متصدی آزمایشگاه به بیمار از قیمت آزمایش خون می گوید و اینکه قیمت آزمایش خون، بیش از یکصد هزار تومان می شود. بیمار فکر می کند بابت درمان چقدر باید هزینه کند و بیمه چقدر از این مبلغ را پرداخت می کند؛ بیمار به دفترچه اش نگاه می کند که به درد نسخه سرماخوردگی می خورد و اینکه هر سال چقدر بابت بیمه از حقوقش کم می شود و حالا در این شرایط، این پرداختی های ماهانه نمی تواند دستش را بگیرد.
آمارها نشان می دهد که حدود 70 درصد هزینه های آزمایشگاهی از جیب مردم پرداخت می شود.
همچنین طبق آمارهای موجود، سالانه بیش از یک میلیارد آزمایش طبی و تشخیصی برای مراجعان آزمایشگاهی در کشور صورت می گیرد، آزمایش هایی که انجام هر کدام از آنها به نیروی متخصص، امکانات، سیستم کنترل کیفی، کالیبراسیون (تعیین صحت وسیله اندازه گیری در مطابقت با مرجع تایید شده) و البته هزینه های زیادی نیاز دارد.
اکنون حدود پنج هزار آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور فعال هستند که بار مهمی از امور نظام سلامت اعم از تشخیص بیماری و اجرای برنامه های غربالگری در کشور را برعهده دارند.
هرسال همپای رشد تعرفه های درمانی، هـزینه ارایه خدمات آزمـایشگاهی نیز افزایش می یابد؛ رشدی که به دلیل افزایش قیمت کیت های(دستگاه های تشخیصی) طبی و دیگر مشکلات اقتصادی آزمایشگاه ها، اجتناب ناپذیر است.
اما امسال دست اندرکاران آزمایشگاه ها بر این باور هستند که رشد تعرفه های آزمایشگاهی متناسب با شرایط اقتصادی موجود نبوده و کم است.
در کنار آزمایش ها، خدمات تصویربرداری و پاراکلینیکی مانند سونوگرافی نیز یکی از مهمترین روش های تشخیصی بیماری به شمار می روند.
بطور مثال کمی دورتر از آزمایشگاه، بیمار دیگری برای انجام سونوگرافی به یک مرکز تصویربرداری مراجعه کرده و چقدر متعجب می شود از اینکه می بیند برای یک سونوگرافی که قبل از تعطیلات نوروزی حدود 20 هزار تومان می پرداخت، اکنون باید بیش از 60 هزار تومان پرداخت کند.
تعرفه های خدمات پاراکلینیکی امسال افزایش چشمگیری داشته تا آنجا که برخی آمارها بیانگر آن است که بطور مثال تعرفه سونوگرافی 400 درصد رشد داشته است.
این در حالیست که مسوولان وزارت بهداشت پیش از این اعلام کرده بودند که چون بخش عمده پرداخت ها در بخش خدمات پاراکلینیکی(آزمایشگاه ها و رادیولوژی ها) در حوزه خصوصی است با اجرای طرح تحول سلامت و افزایش پوشش بیمه ای، 25 درصد از پرداختی مردم کاهش خواهد یافت.
خبرنگار ایرنا نظر مسوولان خدمات آزمایشگاهی و همچنین خدمات پاراکلینیکی را درباره تعرفه های این خدمات جویا شده است که در پی می آید:

** افزایش تعرفه های آزمایشگاهی کم بوده است
رییس انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی بالینی ایران در این رابطه به خبرنگار اجتماعی ایرنا می گوید: سال گذشته، هیات دولت، ارزش نسبی خدمات آزمایشگاهی در بخش دولتی و خصوصی را تعیین کرد و به بخش دولتی اجازه داد این ارزش گذاری را لحاظ کند اما اجرای آن در بخش خصوصی را به سال 94 موکول کرد.
دکتر سیدحسن فاطمی می افزاید: اما در سال 94، 15 درصد از ارزش تعین شده برای خدمات آزمایشگاهی در مصوبه سال 93 هیات دولت کم شد و آزمایشگاه ها شوکه شدند زیرا از یک سو حقوق پرسنل از 20 تا 22 درصد افزایش یافته و از سوی دیگر قیمت کیت ها (دستگاه های تشخیصی ) بسیار گران شده است و این کسری ها برای آزمایشگاه ها قابل توجیه نیست.
وی ادامه می دهد:‌ سال گذشته ضریب« K » آزمایشگاه ها، 20 هزار تومان بود درحالیکه امسال 17 هزار تومان است(برای تعرفه گذاری هر رشته تخصصی ضریبی به نام ضریب K لحاظ می‌شود).
فاطمی تصریح می کند: بیمه ها برای پوشش خدمات آزمایشگاهی، توان مالی خود را ثابت نگهداشتند و اعتباری ندارند، بنابراین همین افزایش های تعرفه ها که به زعم آزمایشگاه ها کم است برای مردم زیاد بوده چون از جیب آنان پرداخت می شود.
وی می گوید:‌ تعرفه های بیمه ای سال گذشته در دو نوبت - اردیبهشت و آبان ماه - افزایش یافت و امسال تصمیم گرفته شد که این تعرفه ها ثابت باقی بماند؛ آزمایشگاه ها قربانی سیاستگذاری های نادرست شده اند.
فاطمی در پاسخ به سووال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه مردم با گران شدن آزمایشگاه ها به بخش های دولتی رو آورده اند، می گوید: مردم حق انتخاب دارند که برای انجام آزمایش ها به بخش خصوصی یا دولتی بروند.

** قیمت تمام شده خدمات آزمایشگاهی باید کاهش یابد
مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز می گوید: تغییرات تعرفه ای مربوط به تعرفه های خدمات پاراکلینیکی بوده و در حوزه تعرفه های آزمایشگاهی، افزایش ها ناچیز بوده و فقط در بخش پاتولوژی، تعرفه ها افزایش پیدا کرده است.
دکتر سیامک سمیعی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا می افزاید: سال گذشته ضریب« K » آزمایشگاه ها 20 هزار تومان و امسال 17 هزار تومان افزایش داشته، بنابراین آزمایشگاهیان به اصل موضوع اعتراض دارند که تعرفه ها رشد کمی داشته است.
وی یادآور می شود: آزمایش ها، واحد ضروری نظام سلامت به شمار می روند و براساس مطالعات بین المللی، 70 درصد اطلاعات پرونده بیماران مربوط به اطلاعات آزمایشگاهی می شود و بخش عمده ای از تشخیص های پزشکی وابسته به واحد آزمایشگاهی است.
سمعیی تاکید می کند: واحد آزمایشگاهی تا حد زیادی با فناوری و افراد متعدد، سر و کار دارد و مجموعه پیچیده ای است، بنابراین روی تعرفه های آن باید دقت زیادی شود.
مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت وزارت بهداشت می گوید:‌ لازم است در دو موضوع پیچیدگی آزمایش ها(اطلاعات آزمایشگاهی ) و نیز مدیریت آزمایشگاهی، دقت شود؛ چیدمان و روش های مدیریتی می تواند مانع از سنگین شدن هزینه های آزمایشگاهی برای مردم و حتی آزمایشگاه ها و بیمه شود.
سمیعی می افزاید: متاسفانه تاکنون چنین برنامه ریزی های درخصوص پیچیدگی های آزمایش ها و مدیریت آن نشده است تا بطور مثال گروهی از کارشناسان روی هزینه های آزمایشگاهی و روش های کاهش هزینه های آن صحبت کنند؛ همیشه بحث روی تعرفه ها است.
وی تصریح می کند:‌ اگر آزمایشگاه های زیاد باشند، آنها برای جذب مشتری بیشتر، تجهیزات بیشتری خریداری می کنند و ناخودآگاه به سمتی می روند که قدرت کنترل هزینه های خود را ندارند.
سمیعی می گوید:‌ اکنون دو هزار و 450 آزمایشگاه خصوصی در کشور فعالیت دارند که تعداد آنها زیاد است؛ آزمایشگاهیان به جای مدیریت هزینه ها، روی تعرفه ها بحث می کنند، هنگامی که هزینه های رقابت زیاد باشد، آنها از دولت می خواهند که هزینه های آنها را پوشش دهد و دولت مقاومت می کند.
مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت وزارت بهداشت، تصریح می کند:‌ هدف از تعیین تعرفه، افزایش درآمد نیست، بلکه سازگاری با نظام سلامت و تغییر و تحول آن است و آزمایشگاهیان باید این مساله را درک کنند.
سمیعی می افزاید: رقمی برای ارایه خدمت باید تعیین شود که آن خدمت در دسترس مردم باشد نه اینکه آن خدمت را از دسترس مردم دور کند.
وی خاطرنشان می کند:‌ آزمایشگاهیان دور هم ننشسته اند که هزینه های اقتصادی را مدیریت کنند اما مطمئنا در قالب اجرای طرح تحول سلامت، شرایط برای مدیریت اقتصادی آزمایشگاه ها فراهم می شود.
سمیعی می گوید: اگر مرحله چانه زنی برای تعرفه گیری 17 هزار و 20 هزار تومان را پشت سر بگذاریم، قدم بعدی این خواهد بود که وزارت بهداشت، وزارت رفاه و ارایه دهندگان خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه های بیمارستانی، خصوصی و بهداشتی) بررسی کنند که چطور می توانند تعرفه ها را کاهش دهند.
مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سلامت وزارت بهداشت تاکید می کند:‌ نهادهای مسوول در بخش آزمایشگاهی باید بحث فنی جدی انجام دهند که دست کم هزینه های تمام شده خدمات را پایین آوریم.
سمیعی می گوید: آزمایشگاه ها دارای دو بخش هزینه های مستقیم و غیرمستقیم هستند ؛ به جای چانه زنی در مورد تعرفه ها، بهتر است کار کارشناسی مدیریت قیمت تمام شده خدمات انجام شود.

** چرایی گران شدن تعرفه های پاراکلینیک
یکی از دست اندرکاران مربوطه در این امر - که خواست نامش ذکر نشود - در این رابطه به خبرنگار اجتماعی ایرنا می گوید: افزایش تعرفه سونوگرافی بسیار چشمگیر بوده و برای بیمار قابل تحمل نیست.
وی می افزاید: اما از سوی دیگر باید به رادیولوژیست ها و آزمایشگاهیان حق داد زیرا یک دستگاه سونوگرافی حدود 400 میلیون تومان هزینه دارد و درآمد متخصصان مختلف با افزایش کارانه ها بطورمثال 20 تا 100 درصد افزایش یافته اما درآمد شاغلان بخش پاراکلینیک، افزایش نیافته است.
وی تصریح می کند: اینکه تعرفه های آزمایشگاهی باید افزایش می یافت یا نه، تصمیم گیری سختی است.
این پزشک می گوید:‌ گرانی خدمات پاراکلینیکی در بخش خصوصی موجب شده تا آزمایشگاه ها و مراکز تصویربرداری بیمارستان های دولتی با انبوه مراجعه مردم مواجه شود، بطوریکه اکنون بطورمثال در یک بیمارستان دولتی، بخش رادیولوژی سه شیفته شده و تا ساعت 12 شب کار می کند.
وی می افزاید: افزایش تعرفه های خدمات پاراکلینیکی موجب شده که پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا کند و لازم است بیمه ها حمایت کنند البته اخیرا شنیده ام که بیمه ها، خدمات پاراکلینیکی را خواهند پذیرفت اما بار هزینه های این خدمات برای بیمه ها بسیار سنگین خواهد بود.
وی احتمال می دهد که شاید افزایش تعرفه های پاراکلینیکی به دلیل سوق دادن مردم از بخش غیردولتی به سمت خدمات دولتی باشد.
وی یادآور می شود: البته افزایش تعرفه ها در همه خدمات پاراکلینیکی اتفاق نیفتاده است؛ بطور مثال افزایش تعرفه ها، همه انواع سونوگرافی را شامل نمی شود اما سونوگرافی های پراستفاده مانند سونوگرافی های زایمان مشمول این افزایش تعرفه شده اند.

**وقتی دارو هم دیگر کارگر نباشد
به هرحال نمی توان نقش قیمت ارز و شرایط اقتصادی آزمایشگاه ها و بخش های پاراکلینیکی را در گران بودن تعرفه های آزمایشگاهی و پاراکلینیکی نادیده گرفت و از حجم تجویز آزمایش های القایی و فله ای از سوی برخی پزشکان غافل شد، اما نباید فراموش کرد که این روزها بسیاری از بیماران که شرایط اقتصادی خوبی ندارند به دلیل گرانی این هزینه ها، از انجام آزمایش های تجویز شده صرف نظر می کنند.
بی تردید هرگونه به تاخیر انداختن آزمایش یا تصویربرداری، موجب تشخیص دیرهنگام و پیشرفت بیماری و افزایش بار هزینه های درمانی خواهد شد.
شاید در این میان، انگشت اتهام بیش از همه به سمت بیمه ها باشد اما تا زمانیکه سهم پرداختی از درآمد بیماران افزایش نیابد یا اینکه منابع مالی پشتیبانی کننده مازادی برای بیمه ها پیدا نشود، بیمه ها قادر به پوشش دادن خدمات پاراکلینیکی نخواهند بود.
بیمه ها نمی توانند هزینه هر آزمایش یا تصویربرداری را که پزشک تجویز می کند، بپردازند بنابراین لازم است تجویز تست آزمایشگاهی یا تصویربرداری در قالب بسته های خدمات سلامت تعریف شود.
و کلام آخر اینکه، آزمایش های تشخیصی، پایه درمان است و گران شدن آن و فشار به بیماران، نتیجه ای جز تشخیص های دیرهنگام و پیشرفت بیماری نخواهد داشت که در آنصورت استفاده از هزار دارو و روش درمانی دیگر کارگر نیست.

/ 0 نظر / 23 بازدید