طرح ارزیابی اثربخشی مداخلات درمانی اقامتی معتادان در مراکز ترک اعتیاد

طرح ارزیابی اثربخشی مداخلات درمانی اقامتی معتادان در مراکز ترک اعتیاد

معاون پیشگیری و اعتیاد سازمان بهزیستی، از آغاز طرح ارزیابی اثربخشی مداخلات درمانی اقامتی معتادان در مراکز ترک اعتیاد خبر داد و گفت: با اجرای این طرح در نظر است تا مداخلات موثر در بهبودی و ماندگاری پاکی معتادان مشخص شود.

محسن روشن پژوه افزود: در اجرای این طرح، 40 تیم ارزیاب آموزشی طی الگوی زمان بندی شده در استان های سراسر کشور، مراکز اقامتی معتادان را ارزیابی می کنند.
وی خاطرنشان کرد: در این ارزیابی ها، پرسشنامه ای مشتمل بر 30 صفحه حاوی پرسش از شاخص های مرکز ترک اعتیاد در اختیار پرسنل این مراکز، بیماران، خانواده بیماران و مرخص شدگان قرار می گیرد.
روشن پژوه با اشاره به فعالیت رسمی مراکز اقامتی ترک اعتیاد از پنج سال پیش، ادامه داد: در این طرح، شاخص هایی مانند فضای فیزیکی مراکز ترک اعتیاد، مهارت های پرسنل شاغل در این مراکز، برنامه های درمانی، مدت اقامت و رضایتمندی بیماران و خانواده ها مورد ارزیابی قرار می گیرد.
معاون پیشگیری و اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: فاز دوم اجرای این طرح نیز پیمایش ملی خانوار در مورد شیوع مصرف مواد مخدر است که هدف از اجرای آن، دستیابی به آمار تعداد مصرف کنندگان و نیز شناخت ‏روند مصرف مواد جهت استفاده در اجرای برنامه‏های موثر پیشگیری، درمان، زیانکاهی و مقابله با عرضه مواد است.
روشن پژوه افزود: نتایج اجرای این طرح اوایل مهر ماه اعلام خواهد شد و متناسب با نتایج، پروتکل ها و دستورالعمل های مداخلات درمانی معتادان ارتقا خواهد یافت.
وی تاکید کرد: یکی از اولویت های بهزیستی در سال جاری، ارتقای مداخلات درمانی اعتیاد است.
به گفته معاون پیشگیری و اعتیاد سازمان بهزیستی، اکنون یکهزار و 200 مرکز اقامتی الگوی میان مدت(اصطلاحا همان کمپ) و 19 مرکز اجتماعی درمان محور(تی سی) در کشور وجود دارد که پنج مرکز از این 19 مرکز دولتی هستند.

/ 0 نظر / 59 بازدید