زوال عقلی دیجیتالی

استفاده از رسانه های دیجیتال در مهدکودک ها و مدارس ابتدایی به ویژه در انعطاف پذیری مغز، تاثیر منفی دارد.

بطور مثال طبق آمار (سال 2010) اعلام شده از سوی وزارت آموزش و پرورش کره جنوبی که بیشترین حجم استفاده از رسانه های دیجیتال در مدارس خود را دارد، 12 درصد دانش آموزان به اینترنت معتاد هستند.

**دسترسی دائمی به مطالب خاص، تربیت کودکان را متاثر می سازد

مطالب سکس در اینترنت موجب بلوغ جنسی زودرس در کودکان می شود. بازی های اکشن آنها را به رانندگی های پرخطر ، تحریک و تشویق می کند. نمایش صحنه های شیشه های الکل در فیلم ها، آنان را به سمت مصرف الکل می کشاند.

حال با توجه به این همه تاثیرات منفی رسانه های دیجیتال بر روح و جسم، این پرسش مطرح می شود که : چرا اجازه می دهیم چنین استفاده وسیعی از رسانه های دیجیتال توسط کودکان جلوی چشمان ما اتفاق بیفتد؟

/ 0 نظر / 10 بازدید