12درصد جمعیت کشور سیگاری هستند/دخانیات در مدارس

12درصد جمعیت کشور سیگاری هستند/دخانیات در مدارس

4 خرداد 94: کارشناس ارشد دبیرخانه ستاد کشوری مبارزه با دخانیات گفت: براساس آخرین آمارها، 12 درصد جمعیت 15 تا 64 سال کشور ، به صورت مداوم سیگار مصرف می کنند. بهزاد ولی زاده روز دوشنبه در نشست خبری هفته بدون دخانیات - چهارم تا دهم خرداد - افزود: طبق پیمایش سال 90، 10.5 درصد جمعیت بالای 15 سال کشور بصورت مداوم سیگار مصرف می کنند.
به گفته وی، میزان شیوع سیگار در مردان 22 درصد و در زنان کمتر از یک درصد است؛ شیوع مصرف مواد دخانی (پیپ ، چپق، قلیان) نیز در حال حاضر 14.9 درصد در جمعیت 15 تا 64 سال کشور است.
وی ادامه داد: شیوع مصرف مواد دخانی در کشور 12.5 درصد است؛ روند مصرف سیگار از سال 85 تا 90 ثابت بوده هرچند در این سال ها مصرف سیگار در برخی گروه های سنی یعنی گروه سنی 25 تا 30 سال ، روند افزایشی داشته است.
کارشناس ارشد دبیرخانه ستاد کشوری مبارزه با دخانیات گفت: مصرف مداوم قلیان از سال 88 تا 90 در جمعیت 15 تا 64 سال کشور ، دو برابر شده است؛ شیوع مصرف روزانه قلیان در کشور 3.5 درصد ، در مردان 4.3 درصد و در زنان 2.3 درصد است.
ولی زاده افزود: طبق آخرین آمار (سال 86) ، حدود سه درصد جمعیت 13 تا 15 سال کشور سیگار مصرف می کنند که میزان شیوع سیگار در بین پسران این جمعیت پنج درصد و بین دختران، یک درصد است.
وی تصریح کرد: در مورد مصرف سایر مواد دخانی در جمعیت 13 تا 15 سال کشور ، آمار نگران کننده ای وجود دارد بطوریکه حدود 26 درصد این گروه سنی ، مصرف کننده سایر مواد دخانی (عمدتا قلیان و مواد جویدنی) است.
وی ادامه داد: این آمار در مقایسه با سال 82، بیش از دو برابر شده است؛ قرار است امسال طرح بررسی مصرف مواد دخانی در مدارس انجام شود.

/ 0 نظر / 27 بازدید