طلاق

طلاق

29 اردیبهشت 94/ محمد اسماعیل مطلق رئیس دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت با اشاره به افزایش شتاب طلاق در کشور، گفت:   بیشتر طلاق در سال اول و 80 درصد طلاق ها در سنین کمتر از 30 سال اتفاق می افتد که نقش والدین ، خیران و همچنین مسایلی مانند اشتغال و مسکن در این رابطه حائزاهمیت است.

/ 0 نظر / 45 بازدید