هزینه درمان سیگاری ها

هزینه درمان سیگاری ها

معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه سالانه 65 هزار نفر در کشور بر اثر مصرف سیگار جان خود را از دست می دهند، گفت: سالانه 20 تا 30 هزار میلیارد تومان نیز هزینه درمان سیگاری ها می شود.
، دکتر علی اکبر سیاری روز یکشنبه در همایش هفته بدون دخانیات - 4 تا 10 خرداد ماه - افزود: هفت میلیون و 300 هزار نفر در کشور بطور مستقیم و سه برابر این جمعیت نیز بطور غیرمستقیم با دود سیگار مواجه هستند که این افراد 20 تا 30 سال کمتر از سایر مردم عمر می کنند.
وی خاطرنشان کرد: اغلب افرادی که سیگار و قلیان مصرف می کنند در سنین 35 تا 69 سالگی جان خود را از دست می دهند.
سیاری تصریح کرد: 10 درصد هزینه یک خانواده فقیر خرج مواد دخانی می شود و معلولیت و ناتوانی ناشی از مصرف مواد دخانی در کشور زیاد است.
معاون وزیر بهداشت گفت: قیمت سیگار طی 10 سال گذشته در ایران 40 درصد افزایش یافته، به آن معنا که حاشیه دود مواد دخانی 400 درصد و بیشتر از برج سازان است.
سیاری تاکید کرد: هیچ تجارتی به اندازه مواد دخانی سود ندارد و حاشیه سود بالای سیگار موجب شده تا کنترل و قاچاق مواد دخانی در کشور با مشکل مواجه شود.
وی تصریح کرد: پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی سیگار متاسفانه اولویت صدم مجلس شورای اسلامی است و در مبارزه با دخانیات ضعف کارشناسی، مدیریتی و فناوری داریم.

/ 0 نظر / 30 بازدید